Info för Vinkällarens hyresgäster

winedine1

Villkor och ordningsregler

Bokning av Vinkällaren
Hyresgäst skall boka in aktivitet i kalendern på Vinkällaren Tingsgårdens hemsida.
 Därefter meddelar hyresgästen bokat datum och tid för aktivitet till vinkallarentingsgarden@telia.com för debitering.

Lokalen allmänt
I lokalen får mat inte lagas. Endast färdiglagat får serveras.
Lokalens inventarier får inte användas utanför lokalen och inte utlånas.
Efter avslutad aktivitet ansvarar hyresgästen för att alla lampor och levande ljus släcks.
Lokalen får inte brukas som festlokal och inte användas efter kl. 23.00 då den skall låsas och larmas.

Köket
Glas, bestick, tallrikar m m  ingår i hyran. Hyresgäst ersätter hyresvärden om inventarierna går sönder. Glas/tallrik 20:- st. Övriga saker till självkostnadspris.

Diskmaskin och övriga inventarier skall användas enligt instruktion i lokalen. Skulle de användas på felaktigt ovarsamt sätt debiteras hyresgäst för reparationen.

Vinlagringslokalen
I vinlagringslokalen är temperaturen cirka 15 grader och luftfuktigheten 50–60%.

I vinlagringslokalen får inte större provningar göras. Detta för att temperatur och luftfuktighet inte skall påverkas i större grad.

Städning
Lokalen skall lämnas i det skick som den var i före aktiviteten.
Sopor och flaskor m m skall källsorteras och bäras ut till soprummet utanför lokalen.

Dammsugare och rengöringsmedel finns i städavdelningen.

Skulle lokalen inte städas och inventarier inte diskas m m  och inte lämnas i det skick som den var i innan provningen, debiteras hyresgästen kostnad för städning för att iordningställa lokalen i godkänt skick.

Lås och larm
En låstag ingår till varje kontrakt. Borttappad tag debiteras med 100:-
.
Om hängkodlåset till vinfacken förkommer debiteras hyresgästen 350:-.

Hyresgäst ansvarar för att lokalen alltid hålls låst. Dörrar får aldrig lämnas öppna och obevakade.

Lokalen är larmad och bevakad av Securitas. Skulle utryckning ske av larmföretaget p g a slarv av hyresgäst debiteras larmutryckningen till hyresgästen av hyresvärden.

Vid återkommande slarv och oaktsamhet med regler och villkor uppsäges hyreskontraktet med omedelbar verkan från hyresvärdens sida.